โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา อ.เมืองสมุทรปราการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 6